Nätet och hälsan

Om skärmtid

Mina barn är alltid uppkopplade

>>>>>

”Sociala medier och e-spel ger mycket stora möjligheter till utveckling och underhållning. E-spel och sociala medier fyller också en stor och viktig social funktion där unga kan möta kamratskap, lojalitet och stöd. Kontakten med andra unga kan vara mycket positiv, stärkande och är viktig för deras sociala utveckling.”

 Sofia Berne, legitimerad psykolog och fil.dr. vid Göteborgs universitet 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.”

Definitionen av hälsa enligt Världshälsoorganisationens (WHO) konstitution

Om näthat

Om näthat och hälsa

>>>>>

Sexualbrott på nätet

Om grooming och sexuella trakasserier

>>>>>