Nätet för barn

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Med övningen får eleverna reflektera kring innehåll på nätet.

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna prata om och reflektera kring vad barn gör på nätet.  Ni får också prata om reklam och skrämmande innehåll som man kan mötas av på nätet.

  Arbeta med stegen nedan.

  Vad gör du helst på nätet?

  Låt eleverna arbeta i grupper och prata om vad de helst gör på nätet. När grupperna har pratat färdigt får de sammanfatta för resten av klassen.

  Följ upp med följande frågor:

  • Vilka sidor appar eller spel tycker ni mest om?
  • Vad är det som gör just den eller de så bra?

  Innehåll för barn

  Låt eleverna fortsätta i grupper och prata om följande frågor.

  • Kan man se på en sida om den är gjord för barn?
  • Finns det saker som ni inte tycker ska finnas på en sajt för barn? Varför det?

  Reklam på nätet

  Inled med att prata om ordet reklam. Till exempel: Vad är reklam? Varför visar man reklam, till exempel i tidningar och på TV?

  • Händer det att ni ser på reklam när ni är på nätet?
  • Finns det reklam som riktar sig speciellt till barn?
  • Kan man göra något för att undvika reklam?
  • Finns det något som är bra med reklam?
  • Finns det något som inte är bra med reklam?

  Mer om reklam

  Ni kan även titta på avsnittet ”Reklam och sponsring”, 9 minuter (Surfarna, UR).

  Nyfiken på regler för reklam till barn? Här kan du läsa en kortfattad förklaring på Hallå Konsument.

  Nätet kan vara skrämmande

  På nätet finns mycket som är bra och roligt, men där finns också läskiga och skrämmande saker. Särskilt skrämmande kan det upplevas av barn. Ibland händer det att barn träffar på innehåll som de inte förstår, det kan till exempel vara bilder som gör att man blir rädd och ledsen.

  Låt eleverna prata om följande frågor i grupper:

  • Vad ska man göra om man råkar se något på nätet som gör att man blir rädd och ledsen?
  • Varför är det viktigt att prata med en vuxen om man möter något skrämmande på nätet?

  Påminn eleverna!

  Om något är läskigt, konstigt eller verkar fel ska du hämta en vuxen.

  Information till klassens vårdnadshavare

  När ni arbetar med detta kanske du även vill informera elevernas vårdnadshavare om vad ni jobbar med, till exempel i ett veckobrev.

  Barnsäkra nätet (för vårdnadshavare)

  Genom att göra inställningar på hemmanätverket, smart TV:n, mobila enheter osv. är det möjligt att barnsäkra innehållet som dina barn möter via nätet. Det finns även appar som ger utökad kontroll över barnens mobiler där man som förälder exempelvis kan begränsa installation av appar och tid för användning.

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Källkritik på nätet”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för förskoleklassen, bidra med möjlighet för eleverna att reflektera över sin nätvardag.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
  värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för förskoleklassen:

  Som del av det centrala innehållet för förskoleklassen ska undervisningen behandla

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

  Fler lektioner för förskoleklassen

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet