Källkritik på nätet

Innehåll

  • 2 x 40 minuter.
  • Förbered med projektor för filmvisning samt följande material – serietidning, nyhetstidning, bok om exempelvis djur, en mobil eller surfplatta.
  • Att eleverna lär sig vad källkritik är och vad det innebär att vara källkritisk på nätet.

  Inledning

  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Med den här övningen får eleverna lära sig grundläggande källkritik på nätet – att ifrågasätta.

  Tänk på att i lektionen finns det flera svåra ord. Till exempel ”källkritik”, ”information”, ”underhållning”, ”författare”. Det är viktigt att använda dessa svåra ord så att barnen blir bekanta med dem, men ta er tid att förklara och prata om dem.

  Arbeta med stegen nedan i tur och ordning.

  Hur tar de reda på allt?

  Inled med att läsa högt ur en bok, t. ex. om djur och natur. Ni kan också använda skönlitteratur.

  Prata om:

  • Vad handlar boken om?
  • Fanns det något ni redan visste om exempelvis de djur som boken handlar om?

  I grupper, låt eleverna prata om hur de tror att författarna har gjort för att ta reda på allt som står i boken.

  Prata om:

  • Är allt i boken sant eller är det påhittat?
  • Hur kan man göra för att avgöra om något i boken är sant eller påhittat?

  Ordet källa – ett svårt ord

  Förr i tiden var det vanligt att man hämtade vatten vid en källa, exempelvis en brunn. På samma sätt som man hämtade vatten från en källa kan man också hämta information och kunskap från en källa, eller massor av källor, till exempel i form av böcker och tidningar.

  Prata om i grupper:

  • Kan ni komma på andra källor för information?

  Olika typer av källor

  Ta med:

  • en dagstidning
  • en serietidning
  • en bok om exempelvis fåglar eller svampar
  • en surfplatta eller en mobil

  1. Håll upp dagstidningen och boken för eleverna.

  Förklara för eleverna att dessa är källor till information. ”Exempelvis kan du läsa och lära om svampar i boken.”

  2. Håll upp serietidningen och dagstidningen för eleverna.

  Fråga eleverna:

  • Vilken av tidningarna är den källa som man kan lita mest på?
  • Varför är det så, är den ena tidningen en bättre källa än den andra?
  • Kan en serietidning vara en källa till information eller är det bara underhållning?

  3. Håll upp surfplattan eller mobilen för eleverna.

  Fråga eleverna

  • På vilka sätt kan mobilen eller surfplattan användas för att hitta källor?
  • Vilka typer av källor kan man hitta på nätet?
  • Finns det några källor man kan lita på på nätet?
  • Finns det några källor man inte kan lita på på nätet?

  Sammanfatta för eleverna.

  • En källa är där man hämtar information ifrån.
  • Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, att ifrågasätta.

  De källkritiska frågorna

  Titta på programmet: Är det sant? (14 minuter)

  Filmen Är det sant? vänder sig i första hand till mellanstadiet men det går att visa den även i förskoleklass. Stoppa filmen vid flera tillfällen för att sammanfatta, ställa frågor och förstå innehållet.

  Ni kan också välja att istället se avsnittet Källkritik – Surfarna, UR (9 minuter).  Denna film är anpassad för en yngre målgrupp.

  Efter filmen

  Repetera och gå igenom de källkritiska frågorna med eleverna:

  1. Vem ligger bakom informationen?
  2. Vad står det i källan, åsikter eller fakta?
  3. När skapades eller uppdaterades informationen?
  4. Varför har informationen skapats? Vill den underhålla, ge kunskap, eller sprida åsikter eller tjäna pengar?
  5. Hur hittade du informationen, via ett ställe du litar på?

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Testa att vara källkritisk”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för förskoleklassen, bidra med möjlighet för eleverna att använda den källkritiska metoden.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
  värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för förskoleklassen:

  Som del av det centrala innehållet för förskoleklassen ska undervisningen behandla

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

  Fler lektioner för förskoleklassen

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet