Därför skapades Lajka

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse har genom projektet #viberättar fått in ett hundratal vittnesmål från barn och ungas nätvardag. Dessa berättelser är en unik spegling från nätvardagen som ger vuxenvärlden en möjlighet att förstå den verklighet där barn och unga idag lever och verkar i. Med dessa berättelser som grund blev Stiftelsens nästa steg i arbetet för ett tryggare och schysstare internet att ta fram ett material för skolan – Lajka. Materialets syfte är att ge pedagoger och skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för att skapa en schysst nätvardag.

Så här tycker lärare om Lajka

Vi har samarbetat med flera skolor när vi utvecklade materialet på Lajka. Här kan du läsa vad lärare tycker!

Advisory board

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelses advisory board för framtagandet av skolsatsningen Lajka tillstyrker innehållets kvalitet och relevans. Advisory boards funktion har varit att överse och utveckla samt utvärdera arbetet med Lajka. Stiftelsens advisory board består av experter och sakkunniga med gedigen erfarenhet och kunskap om bland annat skolväsendet, forskning, pedagogiska underlag samt idéellt engagemang och påverkansarbete.

Medlemmar

 • Björn Johansson, Universitetslektor, mobbningsforskare.
 • Gustav Fridolin, Lärare, Utbildningsminister 2014-2019.
 • Katarina Österberg, Rektor, Sofielundsskolan.
 • Wera Gentele, Biträdande rektor, Sofielundsskolan.
 • Heléne Hodges, Rektor Hjulsta grundskola.
 • Rose Eftekhari, Skolkurator, Hjulsta grundskola.
 • Magnus Blixt, Pedagog, föreläsare, fd skolledare.
 • Jennie Gustafsson, Ordförande SVEA.
 • Philip Hjalmarsson, Pedagog, Philip och Annas lärarpodcast.
 • Susanne Carlzon, Verksamhetschef H.M, Drottning Silvias Stiftelse Care About The Children.
 • Christina Wahlström, Skandia Idéer för Livet.
 • Pelle Wijkström, Pedagog, Milstensskolan, initiativtagare till projekt ”nätkärlek”.
 • Carin Thörnqvist, Pedagog, Milstensskolan, initiativtagare till projekt ”nätkärlek”.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Prinsparets personliga engagemang ligger till grund för Stiftelsens verksamhetsområden som är att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag samt att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.

©2022 Prinsparets Stiftelse