Leka digitalt med bilder

Innehåll

  • Ca 30 minuter
  • Övningen har skapats av Elin Högberg, förskollärare, Dalabergs förskola, Uddevalla kommun.

  Inledning

  Med övningen ”Tiger på promenad” använder du dig av bilder och berättande och övar samtidigt på källkritik. Övningen är anpassad för åldrarna 3 till 6 år.

  Förberedelser

  Material som behövs: iPad med appen “Greenscreen by do ink”. Grön bakgrund. Förberedda digitala bakgrundsbilder (egentagna foton eller nedladdade) efter eget önskemål. En eller flera bilder skapade med hjälp av greenscreen för att visa i uppstarten.

  Tips från Elin: Vid arbete med Greenscreen behövs ingen Greenscreenduk. Det går lika bra med ett grönt lakan eller att måla en vägg grön. “Greenscreen by do ink” är en app som kostar pengar. Det finns flera exempel på kostnadsfria appar, som “Kinemaster”. En annan möjlighet är att använda Teams med bakgrunder och ett skärminspelningsverktyg som “Screencastify”. Det är dock viktigt att hålla koll på GDPR och vad som är ok i din kommun att använda. Är du osäker, kolla upp det innan arbetet påbörjas.

  Genomförande

  En aktivitet som blir bäst med ett fåtal barn, gärna två i taget. Tanken med övningen är att introducera appen och tekniken ”Greenscreen”, att barnen själva ska få vara aktiva och producera bilder.

  1. Börja med att visa en bild skapad med “Greenscreen”, t.ex. där du själv är förminskad och står bredvid en leksaksdinosaurie eller är uppe på hustaket. Bilden väcker tankar och frågor: Hur kunde det bli så här? Har det hänt på riktigt? Har fröken verkligen varit så liten?
  2. Nu är det dags att få prova själv. Ett barn får vara fotograf och det andra barnet får stå framför “Greenscreen”, ta några bilder. Gå sedan in i appen, visa stegen, låt barnen själva få göra så mycket som möjligt. Ta först fram bilden på barnet. Hjälp till vid behov så att all bakgrund försvinner och bara bilden på barnet är kvar. Låt barnet leka, förstora, förminska och snurra runt. Erbjud sedan barnen att välja en bakgrund. Det kan vara bra att ha några förberedda som är roliga som första steg, men egna bakgrundsfoton kan tas om barnet vill och har egna idéer. Spara en bild som barnet är nöjd med, skriv ut och sätt upp på dokumentationsvägg.
  3. Byt vem som är fotograf och vem som skapar bilden i appen. Förmedla under processen tanken att det kan vara kreativt och lekfullt att leka med bilder i ipad/datorn men också att det visar att det är lätt att luras med bilder. Har det hänt på riktigt att du ridit på leksakselefanten? Kan man på riktigt stå på en vulkan? Tanken är att har man varit med och producerat bilderna, så skapas ett frö till förståelse att andra kan göra samma sak. Kanske hittar man professionella bilder (tex reklambilder) som relativt enkelt går att förstå att de är skapade med greenscreenteknik som man kan prata med barnen utifrån? Kanske kan man prova att härma ett upplägg från en av bilderna?

  Tips från Elin: Besök Instagramkontot @digitalkreativitet som drivs av Maria Högberg

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera informationen.
  • Barn ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa”.

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet