Att leva med bilder på nätet

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen får eleverna reflektera kring vikten av att vara försiktig med hur vi använder bilder på nätet.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om hur vi kan förhålla oss till bilder på nätet.

  Inledning

  Med sociala medier har bilder kommit att bli en stor del av mångas liv. I den här övningen får ni prata om bilder på nätet, hur de sprids och varför det är viktigt att  vara försiktig med vad man fotar, filmar och postar på nätet.

  Genomförande

  Gå igenom texterna nedan med dina elever och arbeta med frågorna som ni hittar i elevmaterialet. Beroende på dina förutsättningar kan du välja att arbeta i helklass eller att eleverna arbetar i grupper med frågorna.

  Så snabbt sprids bilden

  Det är lätt att fånga ett ögonblick med kameran i mobilen. Samtidigt kan en bild som delas i sociala medier spridas med vindens hastighet och inom kort ha setts av hundratals eller tusentals människor.

  Ta med en dagstidning och visa upp en sida med en bild på för eleverna innan ni börjar med frågorna.

  Frågor:

  • Hur snabbt kan bilden spridas med hjälp av en tidning?
  • Vad händer imorgon när det kommer en ny tidning och denna läggs till återvinningen?
  • Hur sprids en bild på nätet, till exempel via sociala medier?
  • Om det är en bild man tycker om kanske man vill att den ska få spridning, men hur känns det med en bild man inte tycker om?

  Så länge finns bilden kvar på nätet

  Förställ dig internet som ett stort skyltfönster. Ett skyltfönster som finns i ditt shoppingcenter och i alla shoppingfönster över hela världen. Allt du gör på internet kan ses av alla. Men du kan aldrig ta bort något från skyltfönstret! Om det är något som du inte vill att någon ska se eller veta så ska du aldrig skriva eller lägga ut det på nätet.

  Frågor:

  • Hur kommer det sig att människor gärna delar och visar sina egna bilder på nätet tror ni?
  • Kan ni komma på någon typ av bilder som man absolut inte ska lägga ut på nätet?
  • Det finns regler för var man inte får fota, till exempel i skolan, i badhus, på träningen, i biografer, gallerior och sjukhus. Varför finns dessa regler och tycker ni att det borde finnas fler förbud mot att fota? Förklara.

  Risker med att sprida bilder och filmer med naket innehåll

  Polisen har uppmärksammat att barn och ungdomar utsätts för att deras bilder eller filmer med naket innehåll sprids på sociala medier. Det kan vara att man har filmat eller tagit bilder på sig själv och skickat till någon man litar på, men att bilderna därefter hamnat fel. När bilder och filmer har lagts ut är det svårt att ta bort dem, t. ex. för att andra personer kan ha sparat bilden eller filmen i sin telefon och spridit den vidare.

  OBS! Att utan samtycke sprida en bild på någons nakna eller delvis nakna kropp är olagligt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ditt fel om någon sprider dina nakenbilder. Samtidigt är det viktigt att diskutera de risker som finns med att skicka en känslig bild med nätet, så att vi kan hålla oss säkra.

  Frågor:

  • Polisen tycker att föräldrar ska prata med sina barn om riskerna med att sprida bilder och filmer på sociala medier. Hur vanligt tror ni att det är att föräldrar pratar med sina barn om risker på nätet?
  • Bilder och filmer sprids utan kontroll på nätet och de kan lätt hamna fel och spridas. Vilka konsekvenser kan det få?
  • Polisen har märkt en ökning av bilder och filmer med mer eller mindre avklädda barn. Varför tror ni att personer går med på att klä av sig på bilder?
  • Vad tror du kan hända om en kompis har känsliga bilder på dig och ni sedan blir osams?
  • Vad kan du göra om någon har spritt en känslig bild på dig? Vem kan du prata med?

  Polisens brev till föräldrar

  Så här skrev polisen i Täby på sin Facebooksida i ett brev till föräldrar

  ”Eftersom vi i Ungdomsgruppen i Lokalpolisområde Täby den senare tiden har märkt att det har blivit vanligt att man bland barn och ungdomar skickar en viss typ av bilder och filmer till varandra på sociala medier, vill vi göra er uppmärksamma på detta.

  Det handlar om bilder och filmer bland barn och ungdomar ibland så unga som 12 år. Bilderna/filmerna innehåller tex barn/ungdomar som är lättklädda, med bar överkropp eller som är nakna. Det kan verka oskyldigt till en början, MEN dessa bilder/filmer har sedan en förmåga att plötsligt börja spridas bland klasskamrater. Och de sprids snabbt!”

  Ni kan läsa hela brevet på Täby polisens Facebook-sida

  Poster

  Här hittar du en poster som hör till lektionen.

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Aktivitet, sömn, mobilen och din hälsa”.

  Koppling till läroplanen

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 4-6, bidra med möjlighet för eleverna att identifiera och diskutera bilder sprids och blir kvar på nätet.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 4-6:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska undervisningen behandla:

  • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
  • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer

  Fler lektioner för Årskurs 4-6

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet