Testa att vara källkritisk

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Förbered med projektor för filmvisning.
  • Att eleverna tränar på att vara källkritiska på nätet.

  Inledning

  Källkritik på nätet handlar om att ifrågasätta allt som du tar del av i alla former på internet. Med den här övningen får eleverna träna sig på de källkritiska frågorna.

  Gör en källkritisk granskning tillsammans

  Välj ett avsnitt på UR Play och gör en källkritisk granskning tillsammans. Välj ett program som du tycker passar dina elever. På UR Play hittar du bland annat

  När ni har tittat på programmet, prata om följande frågor

  1. Vem gör programmet? Vem är källan?
  2. Vad berättar man om i programmet?
  3. När skapades programmet?
  4. Vad är syftet med programmet?
  5. Hur är innehållet, roligt eller allvarligt?

  Avslutande diskussion

  När ni är klara med granskningen kan ni avsluta med att diskutera följande:

  • Med hjälp av svaren på era frågor, är det en bra källa för informationen i programmet?
  • Hur gjorde ni för att svara på frågorna?
  • Var det lätt eller svårt att svara på de källkritiska frågorna?

  Här hittar du en poster som hör till lektionen

  Surfa vidare

  När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för förskoleklass i Lajka. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för förskoleklassen, bidra med möjlighet för eleverna att öva på att använda den källkritiska metoden.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
  värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för förskoleklassen:

  Som del av det centrala innehållet för förskoleklassen ska undervisningen behandla

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

  Fler lektioner för förskoleklassen

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet