En nätfri dag

Innehåll

  • Sätt upp den tillhörande affischen så att alla kan se den.
  • Att prata om fördelar med minskad skärmtid och stödja elever att skapa egna spelregler för mindre tid på nätet. Att göra något utmanande tillsammans och upptäcka en vardag utanför nätet.

  Med den här aktiviteten får fritidspedagoger ett underlag för att prata med elever om hur vi kan skapa ett hälsosammare liv på nätet. Börja med att läsa texten om nätet i våra liv.

  Inledning

  Nätet – en del av våra liv

  Nätet har blivit en viktig del av våra liv, något vi skulle ha svårt att klara oss utan. Nätet ger oss tillgång till vänner, underhållning och kunskap. Men nätet skapar också problem. I många familjer har man svårt att hitta balans mellan skärmtid och tid som man vill ha för annat. Tiden på nätet minskar närvaron i familjerna och många föräldrar är oroliga för att deras barn spenderar för mycket tid på nätet.

  Ett planerat innehåll

  Mobilernas innehåll skapas för att vi ska använda dem så mycket som möjligt. Appar och andra tjänster utvecklas för att lura hjärnan och få oss att snabbt komma tillbaka till våra mobiler. Särskilt beroendeframkallande är sociala medier som TikTok, Snapchat och Instagram.

  Mindre lycklig av nätet

  Studier har visat att de som använder sina mobiler i hög utsträckning känner sig mindre lyckliga än de som använder mobilen sparsamt. Särskilt kan mycket tid på sociala medier leda till sämre självkänsla. På nätet jämför man sig med hela världen och då blir det lätt att komma på andra plats.

  När nätet blir ett problem

  I skolan innebär sociala medier och ständiga aviseringar stora problem för koncentrationen. Hjärnan får underhållning och uppmuntran via mobilen vilket gör att mer krävande lektionsarbete får stå tillbaka. Andra problem med att använda mobilen mycket kan vara att man:

  • upplever att användningen av mobilen känns störande och att man vill dölja den
  • man vill och försöker minska användningen utan att lyckas
  • man väljer bort saker som man egentligen vill göra
  • man upplever sömnproblem på grund av mobilen.

  Bättre utan mobil

  Att avstå från mobilen och lämna bort den helt och hållet är något som människor i alla åldrar borde göra i olika situationer. Det ger om mer tid till att göra andra saker som vi mår bra av, till exempel att röra på oss och umgås med varandra.

  Genomförande

  En nätfri dag

  Förbered aktiviteten genom att sätta upp den tillhörande affischen så att alla kan se den.

  Samling

  • Samla eleverna och inled med att presentera utmaningen – en nätfri dag.
  • Försök att få eleverna att komma med egna idéer till varför en nätfri dag faktiskt är något bra.
  • Prata om alternativ, vad kan man göra istället? Sånt som man egentligen vill göra men fastnar på nätet.

  Bestäm reglerna tillsammans

  Vilka regler som gäller för er utmaning bestämmer ni själva tillsammans med eleverna. Kanske har ni mobilförbud under hela skoldagen? I så fall kan utmaningen bli att vara nätfri under 24 timmar. Utgå från era ambitioner och förutsättningar och skapa er egen utmaning!

  Utvärdera och presentera

  Efter att utmaningen är genomförd: Prata med eleverna hur det var.

  • Upptäckte eleverna något nytt utanför nätet?
  • Var det jobbigt att avstå från nätet?
  • Vilka är fördelarna med mindre skärmtid?

  Låt elevernas kommentarer utmynna i en presentation. Visa resultatet för föräldrarna!

  Poster

  Surfa vidare

  Arbeta med samverkan mellan fritidshemmet och skola genom att låta lärarna ta del av ert arbete. Kan lärarna följa upp arbetet med ”En nätfri dag” på sina lektioner?

  Koppling till läroplanen

  Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

  Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

  Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

  Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

  Språk och kommunikation

  Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

  Fler lektioner för fritidshemmet

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet