Innehåll

  • 20-30 minuter.
  • Lämplig för samarbete med elevhälsan.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller skriv ut elevmaterialet och dela ut.
  • I övningen får eleverna reflektera kring näthat.
  Elevmaterial

  I den här lektionen får eleverna prata om filmen Näthat. Vi ställer oss också frågan hur vi alla kan bidra till ett bättre liv på nätet?

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna i grupper reflektera kring hur näthat har smugit sig in och blivit en del av vardagen på nätet.

  Här hittar du mer lärarhandledning.

  Genomförande

  1. Berätta för eleverna vad lektionen handlar om.
  2. Se filmen tillsammans med eleverna.
  3. Led arbetet med lektionen och låt eleverna ta hjälp av elevmaterialet.

  Film

  Om ni inte redan har gjort det, börja med att titta på filmen.

  Näthat

  Näthat är när en person kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via nätet, till exempel på sociala medier. Hatet drabbar vuxna människor, kända personer och inte minst barn och unga. Näthat har blivit en del av vardagen för många unga och kan i princip drabba vem som helst. Många möter kränkningar och hot i bloggar, på kommentarsfält och i sociala medier. Unga både utsätts och ser andra utsättas för hatet. Några – hatarna – utsätter andra. Näthat kan vara brottsligt. Även den som sprider hat genom att dela eller retweeta gör sig skyldiga till brott. (Källa: mucf.se och polisen.se)

  Frågor

  • Ibland kan inflytelserika personer använda sig av nätet för att kränka och tala illa om andra. Påverkar det oss mer när någon med makt gör så?
  • Hatarna gömmer sig bakom en skärm. Varför blir det lättare att hata när dessa inte står öga mot öga med de som drabbas?
  • Är det skillnad på hur man ska bete sig mot varandra på nätet, jämfört med den fysiska världen?

  Frågor om filmen

  • Fahime läser en berättelse om en tjej vars vänner gick bakom ryggen och utsatte henne för en hatkampanj. Vad tror ni det är som gör att vissa personer kan hata på det viset, mot en vän?
  • Vad skulle ni vilja säga till dessa personer om ni hade chansen?
  • I Fahimes berättelse säger tjejen att det kändes bättre när hon berättade om det som inträffat för någon i sin närhet. Vilka förklaringar kan det finnas till att många unga som utsätts för hat väljer att inte berätta?
  • Hur kan vi andra göra för att säga nej till näthat?

  Extrauppgift

  (I smågrupper)

  Gå igenom ditt flöde på exempelvis tiktok, instagram, youtube eller snapchat och se om du kan hitta verkliga exempel på näthat. Fokusera på näthat som drabbar offentliga profiler och inte personer i din klass eller närhet. Försök hitta 2-3 olika typer av näthat (elaka eller kränkande kommentarer) och ta sedan skärmdumpar.

  Diskutera i gruppen

  • Vilka olika typer av näthat finns det? Finns det olika sätt att vara elak på eller att näthata någon på och hur skiljer sig sätten åt?
  • Finns det mönster i vilka som blir drabbade och varför får vissa jättemycket näthat och andra nästan inget alls?
  • Vad kan man göra för att stötta den som blivit drabbad?
  • På vilka plattformar hatas det mest och på vilka hatas det minst? Varför?

  Surfa vidare

  Arbeta gärna vidare med de andra lektionerna i ”Om jag säger något blir det bara värre…”. Du hittar dem här

  Koppling till läroplanen

  Genom att arbeta med övningen kommer ni beröra de Globala målen, Barnkonventionen och skolans styrdokument.

  Globala målen

  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

  Delmål
  4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Barnkonventionen

  FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

  Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

  Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

  Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.

  Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  Läroplan för grundskolan LGR22

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden

  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

  Läroplan för gymnasiet (Gy11)

  Förståelse och medmänsklighet
  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Normer och värden
  Mål
  Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,

  Fler lektioner för om jag säger något blir det bara värre

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet