“Jag har hört att det kan ramla ner pianon från himlen”

Innehåll

  • Tiden övningen tar beror på hur många barn som deltar och hur diskussionerna går.
  • Övningen har skapats av Karin Ceder, förskollärare, Böle förskola, Piteå kommun (idéen lånad av kommunens IT-utvecklare Ulla-Karin Lundgren).

  Inledning

  Med övningen ”Jag har hört att det kan ramla ner pianon från himlen” använder av berättande och övar samtidigt på källkritik. Övningen är anpassad för åldrarna 3 till 6 år.

  Förberedelser

  • Material som behövs: iPad, en app som kan göra specialeffekter, eller en dator.

  Du kan också göra en egen film om du vill.

  Genomförande

  Berätta för barnen att du hört att det kan ramla ner pianon från himlen. Diskutera med barnen, är det sant? Varifrån kommer den här informationen? När fick jag höra talas om det? Har jag sett det?  Källkritik och källtillit! Googla tillsammans med barnen på pianon som ramlar ner från himlen. Fundera tillsammans med barnen på hur ett piano kan ta sig upp till himlen, går det, är det möjligt? Visa filmen om du gjort en sådan. Prata kring att om det finns på film måste det vara sant, eller?

  Tips på vidareutveckling av övningen: Vad gör jag om jag stöter på en falsk källa?

  • Använd en handdocka för att låta barnen öva på vad man kan säga eller göra om man stöter på en falsk källa.
  • Låt dockan ”berätta” något som inte är sant, och med opålitliga källor.
  • Hjälp därefter barnen att ställa kontrollfrågor till dockan, för att ta reda på om informationen är sann eller inte. Barnen kan också ge dockan tips på hur den kan göra för att säkerställa att det den berättar vidare är sant.”

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera informationen.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet