Elevhälsan

Det finns ingen gräns mellan skola och fritid i och med tillgången till nätet. Det som händer på nätet påverkar skolan oavsett när och var det sker. Vi vill bidra till en väl fungerande elevhälsa som ger stöd till både elever, lärare och rektorer. Vi hoppas att det kan bidra till kontinuerliga förbättringar i skolornas arbetsmiljö och det nödvändiga arbetet i skolans vardag. Det är hela skolans ansvar att se till att eleverna mår bra och kan ta till sig undervisningen.

Så här använder du våra verktyg

  • Arbeta tillsammans med lärarna, vissa utvalda lektioner är speciellt lämpliga för samarbete (se nedan).
  • Arbeta med case i klassrum (se nedan).
  • Arbeta med moduler i klassrum (se nedan).

1. Lektioner för samarbete mellan lärare och elevhälsan

Här nedan är lektioner som är lämpliga för samarbete mellan elevhälsan och pedagoger på skolan. Vi hoppas att lektionerna blir ett angeläget tillfälle att möta elever och prata om ungas hälsa. På lärarsidorna tipsar vi även lärare att kontakta elevhälsan, så det kan vara så att ni redan blivit inbjudna att samarbeta.

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

2. Fall för elevhälsan

Till elevhälsan har vi skapat ett antal fall (case) för varje årskurs. Använd fallen som utgångspunkt för diskussioner med elever om hälsa och nätet.

3. Nätet och hälsan

  • Modul 1: Digitala medier – utvecklingen stannar inte, det får inte vi heller göra
  • Modul 2: Skärmen och hjärnan
  • Modul 3: Skärmen och psykisk hälsa – allt sitter ihop!

Lektioner

Modul 1: Digitala medier – utvecklingen stannar inte, det får inte vi heller göra
Låt oss konstatera det uppenbara Skärmar, mobiler och digitala medier...
Modul 2: Skärmen och hjärnan
Målet med den här modulen är att öka förståelsen för...
Modul 3: Skärmen och psykisk hälsa. Allt sitter ihop!
24:7 – en modell för psykisk hälsa Idag pratas det...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet