Fejk

Innehåll

  • Tiden övningen tar beror på hur många barn som deltar och hur diskussionerna går.
  • Övningen har skapats av Jeanette Malmberg, förskollärare/pedagogista, Förskolan Kreatören, Uddevalla kommun.

  Inledning

  Med övningen ”Fejk” använder du dig av bilder och berättande och övar samtidigt på källkritik. Övningen är anpassad för åldrarna 4 till 6 år.

  Förberedelser

  • Material som behövs: Ta fram och arrangera en Greenscreenbakgrund, laddad iPad med Greenscreen-app. Gör en enkel Greenscreen-bild eller film, att ha som exempel vid undervisningstillfället.

  Genomförande

  Samla barnen och prata med dem om begreppet “Fejk, att fejka”. Vad betyder det för barnen? Är det bra eller dåligt att fejka? Hur fejkar man på nätet, t ex på Youtube? Vad är på riktigt och vad har fejkats för att skapa en berättelse? Hur kan vi avgöra vad som är en fejkad berättelse/saga och vad som är på riktigt? Visa barnen exempel på detta på nätet och prata om hur man har gjort. Ge barnen utmaningen att fejka en egen liten berättelse. Visa den film du har förberett. 

  Vid det här tillfället fick barnen utmaningen att “gå in i” den lilla lådan som stod på bordet i rummet de befann sig. Genomför aktiviteten tillsammans med barnen och med hjälp av Greenscreen-verktygen. Reflektera tillsammans över aktiviteten och koppla tillbaka till det inledande samtalet om “fejk”. Låt barnen visa och berätta för de andra barnen om vad de har gjort och lärt sig.

  Länktips från Jeanette när du ska arbeta med källkritik i förskolan:

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera informationen.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet