Vad är nätet?

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Förbered med projektor för filmvisning.
  • Med övningen får eleverna reflektera kring vad nätet är.

  Inledning

  I den här lektionen får eleverna prata om och reflektera kring vad nätet egentligen är.

  Arbeta med stegen nedan.

  Vad är nätet?

  Börja med att fråga eleverna var de tror att internet finns. Lyssna till elevernas idéer och förslag, skriv gärna upp på tavlan.

  Sammanfatta tillsammans med eleverna:

  Man kan säga att internet finns i mobilen, surfplattan och datorn. Vi får tillgång till internet via exempelvis mobilen. Man kan föreställa sig internet på två sätt:

  • Alla kablar och datorer och mobiler som bildar ett jättestort nätverk.
  • Allt som man kan göra på nätet.

  Vad kan man göra på nätet?

  Fråga eleverna vad man kan göra på internet. Lyssna till elevernas idéer och förslag, skriv gärna upp på tavlan.

  Sammanfatta tillsammans med eleverna:

  • På internet kan vi bland annat lyssna på musik, söka efter information, titta på film och spela spel.

  Fakta om nätet

  Internet är ett nätverk, som består av massor med datorer och servrar som är sammankopplade.

  Datorer och servrar är sammankopplade med kablar och mindre trådlösa nätverk.

  När du använder nätet så blir också din mobil eller surfplatta eller dator en del av internet.

  En mobilmast skickar trådlös datortrafik, exempelvis till mobiltelefoner.

  Nätet – så funkar det

  Avsluta lektionen med att se de två första minuterna av ”Internet – så funkar det!”.

  Internet — så funkar det! är en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Filmen är publicerad av Internetstiftelsen (2014).

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Nätet för barn”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för förskoleklassen, bidra med möjlighet för eleverna att reflektera över vad nätet faktiskt är och innebär.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna
  värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för förskoleklassen:

  Som del av det centrala innehållet för förskoleklassen ska undervisningen behandla

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

  Fler lektioner för förskoleklassen

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet