Nätet och demokratin

Bakgrund

Under 2022 lanserade Prinsparets Stiftelse modulen Nätet och demokratin, med lektionsmaterial om nätet som del av det demokratiska samtalet. Modulens material är anpassat för högstadie- och gymnasieelever och är framtaget med grund i läroplanen och kursplaner för svenska och samhällskunskap.

I samband med modulens lansering släpptes två filmer tillsammans med TikTok-profilerna Arnaud, Kevin och Wany (Örjan, Bosse å Mange) där unga i högstadie- och gymnasieåldern intervjuas om sin konsumtion av sociala medier, hur de värderar och använder källor, samt om hur de använder sociala medier som en kanal för att påverka och för att uttrycka sig. I filmerna medverkar, förutom Arnaud, Kevin, Wany och nio ungdomar i åldrarna 16 till 19 år, Isak Hjortzberg, dåvarande gruppchef för polisregion Stockholms grupp mot demokratihotande brottslighet, samt Sara Carlstein och Yara Tag-Eldeen, båda utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar.

I december 2023 lanserades ett nytt lektionsmaterial som del av modulen, en film med titeln Vem är talman på nätet? och ett tillhörande lektionsmaterial. I filmen medverkar riksdagens talman Andreas Norlén samt Elias Fjellander, förbundsordförande i RFSL Ungdom, Bitanya Kassaye, Sveriges ungdomsrepresentant till högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) och Liam Sallmander, verksamhetsansvarig för Tillsammans för Sverige.

Lektionsmaterialet är framtaget tillsammans med Emelie Hahn, flerfaldigt prisad förstelärare, författare och leg. lärare i SO. Emelie är lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun.

Filmernas huvudfokus är att introducera och inspirera till diskussioner om nätets funktioner, och hur de påverkar vår demokrati. Syftet med filmerna är inte i första hand att informera om vad demokrati är eller om hur demokrati fungerar, utan snarare att bidra med perspektiv från nätvardagen som kan kopplas till läroplaner och kursplaner i grundskolan och i gymnasieskolan, samt till undervisning om källkritik, källtillit och demokrati i övrigt. En annan viktig målsättning med materialet är att det ska gå att översätta till vad du själv gör på nätet i din vardag, för att materialet ska kännas ”nära” och visa på att du kan påverka och göra skillnad.

Eleverna ska…

  • Reflektera över det egna beteendet (igenkänningsfaktor eller inte?) och koppla det till egna och aktuella exempel.
  • Reflektera över den egna rollen, ”spelar det någon roll vad jag som har få följare gör”.
  • Reflektera över egna vanor (hur snabbt delar jag vidare etc.)
  • Reflektera över sätt och strategier för att bidra till att nätet kan användas som ett demokratiskt verktyg.

Tack till

Stort tack till Arnaud Murengezi, Kevin Murengezi, Wany Bahati, Yara Tag-Eldeen, Sara Carlstein, Isak Hjortzberg, Deniz Daun, Elias Fjellander, Gaga Jakhashvili, Hilda Noopook, Inas Darab, Michelle Marinkovic, Monia Amer, Rovar Kamal, Selsebil Ali Abed, Bitanya Kassaye och Liam Sallmander för er medverkan i filmerna.

Stort tack också till Daniel Tobar, Casper Arvefors, Axel Arvefors, Matilda Westerman och Emelie Hahn, för ert engagemang i framtagandet av filmerna och lektionsmaterialet.

Lektioner

40-60 minuter.
Vem är talman på nätet?
I den här lektionen får eleverna prata om en film...
40-60 minuter.
Garga snipes på tåget
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...
40-60 minuter.
Bilden på Snapchat
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet