Nätet och demokratin

Bakgrund

Prinsparets Stiftelse har beviljats medel för att ta fram material som bidrar till att barn och unga kan delta i det demokratiska samtalet och det allt mer digitaliserade samhället. Detta för att bidra till skolans arbete för att motverka de demokratiförluster som följer av bland annat näthat, desinformation och propaganda och som har identifierats av kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (SOU 2020:56, s. 118).

Tillsammans med TikTok-profilerna Arnaud, Kevin och Wany (Örjan, Bosse å Mange) har Stiftelsen tagit fram filmer där unga i högstadie- och gymnasieåldern intervjuas om sin konsumtion av sociala medier, hur de värderar och använder källor, samt om hur de använder sociala medier som en kanal för att påverka och för att uttrycka sig.

I filmerna medverkar, förutom Arnaud, Kevin, Wany och nio ungdomar i åldrarna 16 till 19 år, Isak Hjortzberg, gruppchef för polisregion Stockholms grupp mot demokratihotande brottslighet, samt Sara Carlstein och Yara Tag-Eldeen, båda utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar.

Lektionsmaterialet är framtaget tillsammans med Emelie Hahn, flerfaldigt prisad förstelärare, författare och leg. lärare i SO. Emelie är lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun.

Syfte med filmerna:

Filmernas huvudfokus är att introducera och inspirera till diskussioner om nätets funktioner, och hur de påverkar vår demokrati. Syftet med filmerna är inte i första hand att informera om vad demokrati är eller om hur demokrati fungerar, utan snarare att bidra med perspektiv från nätvardagen som kan kopplas till läroplaner och kursplaner i grundskolan och i gymnasieskolan, samt till undervisning om källkritik, källtillit och demokrati i övrigt. En annan viktig målsättning med materialet är att det ska gå att översätta till vad du själv gör på nätet i din vardag, för att materialet ska kännas ”nära” och visa på att du kan påverka och göra skillnad.

Eleverna ska…

  • Reflektera över det egna beteendet (igenkänningsfaktor eller inte?) och koppla det till egna och aktuella exempel.
  • Reflektera över den egna rollen, ”spelar det någon roll vad jag som har få följare gör”.
  • Reflektera över egna vanor (hur snabbt delar jag vidare etc.)
  • Reflektera över sätt och strategier för att bidra till att nätet kan användas som ett demokratiskt verktyg.

Tack till

Stort tack till Arnaud Murengezi, Kevin Murengezi, Wany Bahati, Yara Tag-Eldeen, Sara Carlstein, Isak Hjortzberg, Deniz Daun, Elias Fjellander, Gaga Jakhashvili, Hilda Noopook, Inas Darab, Michelle Marinkovic, Monia Amer, Rovar Kamal och Selsebil Ali Abed,  för er medverkan i filmerna.

Stort tack också till Daniel Tobar, Matilda Westerman och Emelie Hahn, för ert engagemang i framtagandet av filmerna och lektionsmaterialet.

Lektioner

40-60 minuter.
Garga snipes på tåget
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...
40-60 minuter.
Bilden på Snapchat
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...
40-60 minuter.
TikTok-kommentaren
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet