Förskolan

Välkommen till Lajka för förskolan. Här finns övningar att arbeta med kopplat till olika aktuella teman. Allt material har en tydlig koppling till och förankring i “Läroplan för förskolan” (Lpfö 18). I varje övning kan kopplingen till läroplanen utläsas. Under fliken “Styrdokument, mål och konventioner” visas alla läroplanskopplingar, samt hur materialet kopplas till de globala målen och Barnkonventionen.

Förskolemodulen har tagits fram av Prinsparets Stiftelse och Emelie Hahn, flerfaldigt prisad förstelärare, författare och leg. lärare i SO, i samråd med en expertgrupp beståendes av:

 • Karin Ceder, förskollärare, Böle förskola, Piteå kommun
 • Linda Bjällerstedt, förskollärare, Bjurhovdasmyckets förskola, Västerås kommun
 • Rita Svensson, förskolerektor, Bokenäs förskola och Förskolan Kreatören, Uddevalla kommun
 • Sandra Lewinsson, affärsområdesansvarig för Förskola, Skola och Bibliotek, Bokmässan
 • Sara Bergström, förskollärare, Bjurhovdasmyckets förskola, Västerås kommun
 • Stina Hultén, områdeschef för Utbildningsförvaltningens avdelning förskola, Uppsala kommun

Till modulens övningsbank har även följande bidragit med material:

 • Elin Högberg, förskollärare, Dalabergs förskola, Uddevalla kommun.
 • Jeanette Malmberg, förskollärare/pedagogista, Förskolan Kreatören, Uddevalla kommun.
 • Paula Björnstad, förskollärare, Norgårdens förskola, Uddevalla kommun.
 • Christine Fawcett, PhD, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Samarbete för samsyn i arbetslaget och på förskolan

Det är av yttersta vikt att prata om syfte och mål med övningarna i arbetslaget; vad som ska uppnås med arbetet och att skapa en ökad samsyn.

Följande frågeställningar kan diskuteras:

 • Vad fungerar bra med vårt arbete kopplat till digital kompetens i dagsläget?
 • Vad gör vi?
 • Vad fungerar mindre bra med vårt arbete kopplat till digital kompetens i dagsläget?
 • Finns det saker vi inte gör eller behöver göra mer av?
 • Vad finns det för kompetenser i arbetslaget?
 • Hur kan vi hjälpas åt?
 • Vad har vi för tekniska förutsättningar för arbetet (t.ex. tillgång till greenscreen, skärmar)
 • Hur ska arbetet struktureras och vem är ansvarig för att initiera och följa upp?
 • Hur engagerar vi vårdnadshavare i arbetet?

Förskolerektorns roll i arbetet

Förskolerektorn har en viktig roll i detta arbete, för att arbetet med en tryggare nätvardag systematiskt ska integreras i verksamheten och bli och förbli ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete. Tid och förutsättningar för kollegiala diskussioner bör ges och det är viktigt att förskolerektor prioriterar detta arbete och påvisar hur viktigt det är att arbeta med dessa frågor. Arbetet kan också vävas in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Här finns övningar till olika teman. Övningarna kan utföras i vilken ordning som helst och kan också anpassas efter just din grupp.

Lektioner

10 minuter. Kan bli längre beroende på gruppen.
Levande kommentarsfält
Inledning Med övningen ”Levande kommentarsfält” får barnen öva på empati...
Tiden övningen tar beror på hur många barn som deltar och hur diskussionerna går.
“Jag har hört att det kan ramla ner pianon från himlen”
Inledning Med övningen ”Jag har hört att det kan ramla...
Nyhetsstudion
Inledning Med övningen ”Nyhetsstudion” får barnen öva sin förståelse för...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet