#nejtillnäthat

Bakgrund

#nejtillnäthat initierades 2019 av Prinsparets stiftelse och samlade organisationer, företag och enskilda individer som redan arbetade, eller ville arbeta, mot näthat och bli fanbärare i ett gemensamt lösningsfokuserat upprop. Målet med satsningen var att under en gemensam symbol och aktivt användande av symbolen visa att vi är många som tar avstånd från näthat och allt vad det innebär. Vi ville att så många som möjligt skulle säga #nejtillnäthat och att vi alla mobiliserade oss i gemensam kamp.

Under hösten 2021 tog vi ett omtag och lanserade #nejtillnäthat 2.0 som bland annat bestod av en digital installation på Fotografiska museet i Stockholm samt en digital chatbot, Virtual Buddy, som innehåller information, lösningar, tips, konkreta övningar och verktyg för en tryggare nätvardag. Under invigningen av installationen genomförde vi vår första #nejtillnäthat 2.0 workshop där ungdomar, representanter från näringslivet, civilsamhället samt privata sektorn bjöds in för att ta fram en värdegrundsdeklaration. Värdegrundsdeklarationen lever vidare som grund för detta skolmaterial och som inspiration för de värdegrundsdeklarationer som tas fram på workshops i skolor runt om i Sverige.

Introduktion

#nejtillnäthat 2.0 är ett sätt för dig och dina elever att lära er mer om näthatsproblematik och samtidigt hitta sätt att aktivt arbeta mot näthat samt för en tryggare nätvardag.

I lektionsmaterialet finns övningar och material för att genomföra en workshop tillsammans med eleverna. Under workshopen kommer ni att diskutera problematik, olika perspektiv och utmaningar och framförallt de lösningar som finns både här och nu men även på lång sikt. Målet är att sammanfatta diskussionerna och att eleverna tillsammans skapar en konkret värdegrundsdeklaration som är unik för klassen och som påminner eleverna om hur de vill ha det på nätet.

Tillsammans kan vi göra skillnad och agera för ett öppet och demokratiskt samhälle där alla människor har möjlighet att vara sig själva – på och utanför nätet.

Material till workshopen

 • Ett kort filmklipp från #nejtillnäthat som belyser näthatsproblematik (1 min).
 • En genomgång av den digitala chatboten där eleverna får gå igenom ungdomsspåret och läraren vuxenspåret. Där får man även testa övningar som har med näthatsproblematik att göra (15min). Detta kommer att sätta tonen för workshopen och ge alla liknande förutsättningar.
 • En kort casefilm som visar hur tidigare workshops har utförts, både på invigningen av den digitala installationen samt med eleverna på Gränbyskolan, en av stiftelsens partnerskolor (5 min).
 • Workshopunderlag där eleverna får skriva en sammanställning av sina svar. Detta blir sedan värdegrundsdeklarationen.
 • Stiftelsens punktlista på redan framtagna förslag för en tryggare nätvardag samt hur man går från ord till handling.
 • Post-its och pennor till varje elev (ca 1/2 bunt per elev, alternativt låter man eleverna klippa lappar från A4-ark).
 • Dela upp eleverna i grupper om fyra till sex elever. Utse en elev per grupp som är sekreterare och en elev som får ansvara för att sammanfatta det som tas upp i workshopunderlaget samt redovisa kort inför klassen.

Kom ihåg att läraren behöver leda eleverna genom hela processen. Det ska vara högt i tak, inga svar är rätt eller fel utan elevernas perspektiv är avgörande för att skapa en handlingsplan framåt som passar just er klass.

Allt material som behövs finns länkat och bifogat:

För läraren att tänka på inför workshopen:

När du arbetar med workshopen och det tillhörande materialet är det viktigt att du är uppmärksam på både gruppens och individernas reaktioner på materialet och diskussionerna. Troligen finns det bland eleverna du arbetar med både de som har utsatts för någon form av kränkning på nätet och de som har kränkt andra på nätet. Tanken är inte att enskilda individer ska pekas ut som offer eller förövare, men beroende på deras egna erfarenheter kan elever reagera olika starkt på frågan om näthat. Det är därför viktigt att elever som behöver det erbjuds möjlighet till samtal, hjälp och stöd. Hjälp kan delvis ges direkt av personen som möter eleven under arbetet. När man leder arbetet i klassrummet bör man visa intresse med aktivt lyssnande och ett engagerat kroppsspråk. De elever som behöver hjälp och stöd ska hänvisas vidare till exempelvis elevhälsan, skolkurator eller BRIS. Tips på hjälplinjer hittar du här.

Lärarintroduktion

I den här workshopen skapar klassen sin egen värdegrundsdeklaration som bygger på elevernas egna tankar om hur man tillsammans kan skapa en trygg och säker tillvaro på nätet. Workshopen består av 6 övningar där eleverna guidas  av läraren genom processen. Vi har angett exempel på ungefär hur lång tid respektive övning tar. Läraren kan själv justera tidsåtgången utifrån engagemangsnivån och hur snabba eleverna är på att gå igenom respektive övning.

Förberedelser

 1. Skapa öar av  bord i klassrummet med plats för fyra till sex elever runt varje bord.
 2. Varje bord förses med post-its, pennor, punktlistan och workshopsunderlaget (A3).

Stöd för eleverna

Tips

Gå igenom följande tips med eleverna. Genom att använda dessa tekniker skapas bättre diskussioner. Låt eleverna ha tillgång till tipsen när de diskuterar.

 • Ställ frågor som hjälper andra att förtydliga sina argument.
 • Hjälp till att utveckla en annan persons resonemang.
 • Sammanfatta en annan persons argument innan du presenterar en annan åsikt.

Meningshjälp

Meningshjälp är ett stöd för eleverna att komma igång med att uttrycka idéer och diskutera med varandra.

 • Mina idéer bygger på att…
 • Jag håller med om det du säger, därför att…
 • Jag håller inte med om det du säger, därför att…
 • Kan du förklara varför..?
 • Jag skulle vilja tillägga att…
 • Mitt resonemang skiljer sig lite därför att…
 • Om jag förstår dig rätt så…
 • Jag kan relatera till det du säger därför att…
 • Anledningen till att jag tycker att // är att…

Lektioner

#nejtillnäthat: Övning 5
Sammanfattning Läraren avslutar workshopen och berättar vad som kommer att...
20 minuter.
#nejtillnäthat: Övning 4
#sharingiscaring Genomförande Koppling till läroplanen, barnkonventionen och de Globala målen...
35 minuter.
#nejtillnäthat: Övning 3
Del 1 (15 min) Brainstorma lösningar individuellt Genomförande Elevernas uppgift...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet