Levande kommentarsfält

Innehåll

  • 10 minuter. Kan bli längre beroende på gruppen.
  • Övningen har skapats av Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, förskollärare, Bjurhovdasmyckets förskola, Västerås kommun.

  Inledning

  Med övningen ”Levande kommentarsfält” får barnen öva på empati och att vara en bra kompis. Övningen är anpassad för åldrarna 3 till 6 år.

  Förberedelser

  • Material som behövs: Dokumentation/bild på något barnen vill visa upp. Ta även fram bilder från nätet som har ett tydligt syfte, exempelvis en karikatyrbild, en vacker tavla osv.

  Genomförande

  Samla barnen och visa en av bilderna du hämtat från nätet. Samtala om vem som kan ha gjort den, vilket syfte personen kan ha haft och vad barnen tror att hen vill att man ska känna när man tittar på den. Vill hen att vi ska skratta, känna medlidande eller bli rädda? Låt barnens tankar ta plats och prata sedan om vad barnen tror att personen vill att vi säger till hen. Be barnen att kommentera medan du skriver ner stödord. Gör barnen uppmärksamma på att ni tillsammans gjort ett kommentarsfält utifrån anteckningarna, precis som på Instagram, Tiktok eller Youtube. 

  Nu är det barnens tur att visa upp något för varandra, till exempel en målning, ett bygge osv. Barnen får själva välja vad de vill visa. Det kan också vara en bild på något flera barn skapat tillsammans. Låt barnen i tur och ordning i grupp, med stöttning av vuxen visa sin bild och beskriva vad det är. Låt sedan kompisarna kommentera det fritt. Samtala kontinuerligt om vad syftet med bilden var och att kommentarerna och reaktionerna speglar syftet. 

  Tips på vidareutveckling av övningen: Emojis och emotionsförståelse

  • Skriv ut emojikorten som finns i galleriet nedan
  • Låt barnen använda emojikorten för att matcha emojis med bilderna du har valt ut, för att på så sätt öva ytterligare på emotionsförståelse
  • Du kan också använda emojikorten i kombination med situationer som du antingen iscensätter eller berättar om. Barnen får då i uppgift att ”kommentera” situationerna, exempelvis genom att matcha kortet med en ledsen min som svar på en situation där en katt har sprungit bort.”

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet