Lär känna elevernas nätvanor

Innehåll

  • 40 minuter.
  • Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.
  • Med övningen lär du dig om elevernas nätvanor och eleverna får diskutera sin nätvardag.
  Elevmaterial

  Vad uppfattar dina elever som en bra nätdag och vad vet du om hur elevernas dagar på nätet ser ut? Med den här övningen får du svar på dessa frågor. Lektionen utgör också grunden för fortsatt arbete med skolmaterialet på Lajka.

  Inledning

  I årskurs 4 har nästan alla elever en egen mobil. Undersökningar visar att barn i första hand använder sina skärmar för att spela, ta bilder och lyssna på musik. Från 10 års ålder är det fortfarande underhållning som gäller men barnen börjar allt mer ägna sig åt kommunikation som samtal, sms, och sociala medier.

  • Den vanligaste aktiviteten för barn på nätet är att titta på tv och video.
  • 4 av 10 barn på nätet börjar skicka bilder och textmeddelanden vid 7 års ålder.
  • Hälften av 10 åringarna som är på nätet besöker sociala medier.

  I den här lektionen kommer eleverna gruppvis få presentera sina diskussioner om:

  • En lyckad nätdag – så som det borde vara och som man vill uppleva igen.
  • En dålig dag på nätet – när något gick snett och du blev rädd, arg eller ledsen.

  Genomförande

  • Dela in eleverna i grupper, förslagsvis 3-4 elever i varje grupp, och låt dem prata om hur en lyckad respektive misslyckad nätdag kan vara. 
  • Dela ut elevmaterialet som underlag till elevernas arbete.
  • Låt sedan eleverna presentera sina diskussioner och be dem gärna ställa frågor och komma med synpunkter till varandra.
  • Avsluta lektionen med att diskutera följande fråga: – Vad är ”receptet” för en lyckad nätdag?

  Surfa vidare

  När du har genomfört denna övning har du ett bra underlag för att arbeta vidare med materialet i Lajka, fortsätt med lektionen ”Majoritetsmissförståndet”.

  Koppling till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanen för grundskolan (Lgr22) samt det centrala innehållet för årskurs 4-6, bidra med möjlighet för eleverna att prata mer om sin nätvardag.

  Ur läroplanens (Lgr22) inledande kapitel:

  Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens(…).

  Centralt innehåll för årskurs 4-6:

  Som del av det centrala innehållet för årskurs 4-6 ska undervisningen behandla:

  • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
  • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer

  Fler lektioner för Årskurs 4-6

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet