Nyhetsstudion

Innehåll

  • Övningen har skapats av Sara Bergström och Linda Bjällerstedt, förskollärare, Bjurhovdasmyckets förskola, Västerås kommun.

  Inledning

  Med övningen ”Nyhetsstudion” får barnen öva sin förståelse för informationskedjor och källkritik. Övningen är anpassad för åldrarna 3 till 6 år.

  Förberedelser

  • Material som behövs: Ev. lappar med ord eller meningar. En mikrofon för att presentera nyheterna.

  Genomförande

  Samla barnen och samtala om var vi hittar information om sånt vi är intresserade av samt samtala om innebörden att “vara en källa”. 

  Frågeställningar kan vara: Vad är en källa? Kan jag vara en källa? 

  Berätta att vi ska leka nyhetsstudio, ett av barnen ska få vara källa och ett barn ska vara nyhetsuppläsare. Nu gäller det för reportern att hitta en nyhet att rapportera om. Sitt i en ring eller en lång rad. I vardera ände sitter källan och nyhetsuppläsaren. Nyhetsuppläsaren har en mikrofon och är redo för sändning, källan drar en lapp ur nyhetsburken och viskar nyheten till kompisen bredvid.  Nyheten färdas nu hela vägen fram till nyhetsuppläsaren som berättar nyheten högt för alla. Det är roligt om man välkomnar “tittarna” med en mening som t.ex. “Hej och välkomna till nyheterna.” Kom ihåg att det är frivilligt att viska, vill man inte, viskar man istället till nästa person på tur. 

  Hur gick det? kom nyheten fram som den skulle? Fråga källan och kontrollera om det blev rätt. Om det blev fel: vad hände på vägen som gjorde att det blev fel? Märkte vi när nyheten ändrades? Fortsätt leken så många varv som barnen vill, byt källa och nyhetsuppläsare. 

  Som avslutning kan man gärna samtala om hur nyheten ändrades i leken och hur viktigt det kan vara att alltid kontrollera källan.

  Sara och Linda tipsar:

  Övningen kan även genomföras med bilder, att källan drar en bild ur nyhetsburken och beskriver vad som kan ses på bilden. Övningen kan även genomföras genom att skicka tecken. Som vuxen kan du placera dig strategiskt i ringen eller raden för att förhindra att ett barn ofrivilligt blir “buggen”.

  Det är också viktigt att poängtera frivilligheten i att viska.

  Vidareutveckling av övningen

  Med de äldre barnen som är vana viskare kan man med fördel addera en bugg/nättroll, någon som medvetet ska försöka ändra nyheten utan att de andra märker något.

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen
  • Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet