Lag och rätt på nätet

I den här modulen hittar du material för att jobba på Lag och rätt på nätet. Du kan välja att arbeta med modulen på olika sätt och anpassat för olika nivåer. Här nedanför hittar du en samling med fiktiva case, lösningar på casen, en introducerande förklaringsmodell för skillnaden mellan vad man kan, får och bör göra på nätet, en lagsamling, en referatsamling och en beskrivning av den juridiska metoden. När det är dags för att lösa casen kan ni göra det antingen genom att diskutera utifrån de frågor som följer efter varje case, eller genom att besvara den övergripande frågan Har någon begått ett brott här? och applicera den juridiska metoden.

Syftet med modulen är att, med utgångspunkt i de inledande delarna i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan (Lgr 22 och LGY11 (reviderad 2021 och 2022)) samt kursplanerna] för svenska, samhällskunskap och juridik, skapa förståelse för lag och rätt i en digital kontext, hur det hänger samman med vår demokrati och våra grundläggande fri- och rättigheter, samt hur vårt rättsväsende fungerar.

Till materialet hör en lärarhandledning med en beskrivning av skillnaden mellan vad vi kan, får och bör göra på nätet. Du hittar dessutom en beskrivning av den juridiska metoden och en lagsamling. Använd gärna materialet som inledning till fortsatt arbete med casen.

Modulen innehåller ett antal case som har tagits fram för lektionsmaterialet. Samtliga case är fiktiva och alla namn är påhittade, men casen har skrivits utifrån verkliga rättsfall särskilt i fråga om händelseförloppen. Detta för att ge en så tydlig bild som möjligt av hur de olika lagrummen har tolkats tidigare. De verkliga rättsfallen är refererade i svaren. I casen förekommer ord, uttryck och beskrivningar av situationer som kan upplevas som obehagliga, kränkande eller på annat sätt jobbiga för eleven (t. ex. om det finns en känsla av igenkänning). Det är därför viktigt att du som vuxen läser igenom casen i förväg. Vår rekommendation är att arbetet med modulen genomförs i samarbete med elevhälsan, och planeras så att det inte sker precis innan en helg eller ett lov.

Lektioner

40-60 minuter.
Vem är talman på nätet?
I den här lektionen får eleverna prata om en film...
40-60 minuter.
Garga snipes på tåget
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...
40-60 minuter.
Bilden på Snapchat
Inledning Nedan följer ett case av ett flertal som har...

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet