Nätmobbning är gränslöst

Innehåll

  Det finns ingen gräns mellan skola och fritid i och med tillgången till nätet. Det som händer på nätet påverkar skolan oavsett när och var det sker. Ofta är mobbingen något som pågår både i skolan och hemma via nätet.

  • Nätmobbning är obunden till ett kontext.
  • Den som mobbas kan inte värja sig och mobbingen kan pågå dygnet runt.
  • Antalet åskådare kan vara stort eftersom nätet når många.
  • Den som mobbar kan vara anonym.
  • En kränkning på nätet kan snabbt delas till många.
  • Kränkningar fortgår genom att de finns kvar och kan fortsätta att läsas.

  Vad kan man göra för att motverka nätmobbning?

  Ett förbud mot nätet löser inte problemen, istället lämnar det åt elever att själva identifiera problem och hitta lösningar.

  • Nätmobbning går nästan alltid att dokumentera (exempelvis via skärmdumpar). Dokumenterad mobbning är lättare att upptäcka och konfrontera.
  • Fokusera på frågan hur vi kan lära barn och unga att använda nätet på ett etiskt sätt.
  • Öka tiden som barn och unga får tillsammans med vuxna för att prata om etik på nätet.
  • Barn, unga och vuxna kan agera som förebilder på nätet genom att inte bidra till dålig stämning och hat.
  • Ett gediget, systematiskt och metodiskt värdegrundsarbete i skolan är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna mot mobbning och utanförskap!

  Övningsmaterial

  Prata om etik på nätet

  Diskussionerna kan göras exempelvis i grupper.

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Upplever ni att det saknas regler på nätet? Förklara.
  • Hur påverkas vår bild av andra människor när vi bara möter dem via nätet, jämfört med om vi träffar dem IRL?
  • Hur mycket ska man tåla på nätet, är den gränsen densamma som IRL?
  • Är det någon skillnad på vad olika personer ska tåla på nätet?
   • Elev
   • Journalist
   • Politiker
   • Kändis
  • Vad kan hat på nätet och ett råare klimat när vi kommunicerar få för konsekvenser för samhället i stort?
  • Hur kan man göra själv för att bidra till ett etiskt beteende på nätet?

  Case (åk 7-9)

  En kompis till dig blir uthängd på Instagram. Bilden på din kompis är tagen på en fest och i texten påstås att din kompis har sex med flera olika personer. De flesta i skolan har sett inlägget och vet dessutom vem personen är som ligger bakom. Vad gör du?

  • Gillar inlägget.
  • Skriver en kommentar att du håller med.
  • Skriver en kommentar som säger att det är fel.
  • Du söker upp den som ligger bakom det och skäller ut personen.
  • Du visar angreppet mot din kompis för en vuxen på skolan.
  • Eget förslag.

  Skulle någon av dessa förhållande förändra ditt sätt att agera?

  • Angriparens kön.
  • Offrets kön.
  • Angriparens status i skolan.
  • Offrets status i skolan.
  • Du känner angriparen.

  Fler lektioner för elevhälsan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet