Lajka är en digital plattform om ungas hälsa på nätet

 • Med Lajka ger vi skolan ett material för att skapa en bättre nätvardag.
 • Vi vet att allt som händer på nätet blir en del av barnens liv, såväl i som utanför klassrummet.
 • Vi vet också att många lärare upplever en bristande inblick i elevernas nätvardag.

Nätet är fantastiskt, det är ju därför vi är där. Samtidigt vet vi att nätet skapar utsatthet.

 • Det kan handla om mobbning och utfrysning, att privata bilder hängs ut på sociala medier eller att det finns vuxna som lurar barn i syfte att utsätta dem för övergrepp.
 • Sociala medier ökar risken att utsätta sig själv och andra för jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier.

Mål med Lajka

 • Skapa ett tryggare och schysstare internet för barn och unga.
 • Underlätta för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet.
 • Öka antalet samtal om barn och ungas nätvardag och höja kvalitén och enhetligheten på en skola kring dessa samtal.
 • Ge barnen ökad förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. (Kunskap och information om hur man kan förebygga och få hjälp när något skett, är en viktig skyddsfaktor).

Lajka erbjuder något för hela skolan

 • Elever
 • Lärare
 • Fritidshemmet
 • Elevhälsan
 • Skolledning
 • Föräldrar

Berätta att ni arbetar med Lajka

Vi har skapat en presentation för att kunna berätta om Lajka för föräldrar, exempelvis i samband med föräldramöten, varsågoda!

Vi har också posters som ni kan skriva ut och sätta upp där föräldrar kan se dem, varsågoda!

Barnkonventionen och Globala målen

Lajka utgår alltid ifrån ett barnrättsperspektiv samt utgår ifrån de Globala målen.

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

5. Jämställdhet

10. Minskad ojämlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

©2022 Prinsparets Stiftelse