Vad tycker lärare?

Lärare om vad de vill uppnå med Lajka

”Med Lajka kan vi ge ett annat perspektiv än det som eleverna matas med dagligen och lyfta tankar och funderingar kring deras vardag.”

”Att eleverna får en ökad förståelse för nätet, dess möjligheter och fallgropar. Att vi som arbetar i skolan får en inblick i elevernas nätanvändning.”

”En större förståelse hur nätet fungerar, att man tänker på vart man går in och ber vuxna om hjälp om man är osäker samt om man råkar ut för saker på nätet.”

Lärare om vad elever tyckte om att jobba med Lajka

”Mycket bra, det är ett ämne som engagerar många. Många hade erfarenhet av att deras föräldrar lägger ut bilder på sociala medier som barnen själva inte har godkänt. Vi hade en bra diskussion om bilder på nätet.”

”Bra. De tyckte det var kul att diskutera och prata om de saker som de brukar göra på nätet.”

”De tyckte att det var roligt, vi tog fram en bild som vi gemensamt funderade och diskuterade kring. Därefter fick eleverna i mindre grupper med sig en bild och de källkritiska frågorna. Jag upplevde att eleverna tyckte om lektionen och blev mer och med medvetna och förstod vad källkritik handlade om.”

Andra kommentarer om Lajka

”Källkritikuppgifterna var relevanta för skolarbetet.”

”Att leva med bilder på nätet – Mycket bra och användbara frågor.”

”Väl underbyggda frågor, genomarbetat material, tydliga lektionsupplägg, mycket bra ämnen för eleverna att diskutera.”

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet