Om källkritik och reklam för de yngre barnen

De yngre barnen använder nätet framförallt för att titta på TV eller annan video (98 procent). 38 procent av förskolebarnen använder nätet för att skapa eget innehåll, men det handlar alltså i större grad om att barnen i yngre åldrar konsumerar innehåll på nätet än producerar eget material. (Barnen och internet 2019). I filmklipp och olika kanaler ges barnen tillgång till både underhållning och ny kunskap, men kan också stöta på information som inte stämmer, eller olika former av reklam. Här hittar du våra bästa tips om källkritik och reklam för de yngre barnen.

Vad är sant och falskt på nätet?

Nätet innebär stora möjligheter för vem som helst att nå ut med i princip vad som helst och till en stor publik. Många gånger möter barnen innehåll där det antingen är lätt eller av mindre vikt om det är sant eller falskt, exempelvis om barnet tittar på en serie för barn som handlar om en talande hund. Även yngre barn har troligen en uppfattning om att serien inte stämmer överens med verkligheten, där hundar i barnets närhet inte alls pratar.  Den talande hunden i serien är ett sätt att förstärka och levandegöra en berättelse, och det är nära till hands för barnet att vara källkritisk utifrån egna upplevelser och andra källor.

Samtidigt finns det andra gånger som det kan vara svårt för barnet att direkt avgöra vad som stämmer och inte, och där det kan leda till rädsla eller obehag. Källkritiksbyrån har tidigare granskat s.k. kedjebrev som sprids på nätet, med uppmaningar att hålla sig ifrån offentliga platser på grund av terrorhot, eller om ett spöke som kommer att hemsöka och skada alla som inte skickar vidare det meddelande de har fått.

När du pratar med ditt barn om källkritik på nätet:

  • Prata om vilka strategier barnet kan ha för att ta reda på om något är sant eller falskt. Finns det exempelvis något i barnets närhet som barnet kan jämföra med för att få svar på frågan (en bok, en vuxen, eller kanske andra klipp på nätet)?
  • Prata om att barnet, vid minsta lilla obehag eller rädsla för något som har dykt upp på nätet, kan komma och prata med dig som vuxen.
  • Om ditt barn har sett något som skrämmer, var lugn och tydlig med att det är bra att barnet berättar för dig. Prata om det som känns obehagligt och som är svårt att avgöra om det är sant eller inte, och räta ut eventuella frågetecken.

Många förskolor och skolor arbetar med källkritik som del av arbetet med barnets digitala kompetens. Prinsparets Stiftelse har tagit fram förslag på övningar för förskolor och skolor att arbeta mer med. Tipsa gärna din förskola eller skola om övningarna som du hittar här.

Om reklam på nätet

I spel och på plattformar som barn besöker för underhållning kan det många gånger finnas någon form av reklam. Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är reklam och inte, särskilt om reklamen är ett integrerat inslag i klippet barnet tittar på eller del av spelet. Med hänsyn till att barn kan vara mer mottagliga och okritiskt inställda finns det särskilda regler som gäller för reklam som riktas till barn.

  • Reklamen får inte innehålla köpuppmaningar, varken uppmaningar till barnet att köpa, eller uppmaningar att övertala sina föräldrar att köpa något till barnet
  • Reklamen måste vara tydligt uppmärkt
  • Reklamen får inte vara del av spel eller lekar

Om du skulle stöta på reklam som innehåller direkta köputmaningar, som inte är uppmärkt eller som är del av ett spel och som riktar sig till barn, kan du anmäla företaget till Konsumentverket. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet