Tiger på promenad

Innehåll

  • 30 minuter.
  • Övningen har skapats av Paula Björnstad, förskollärare, Norgårdens förskola, Uddevalla kommun.

  Inledning

  Med övningen ”Tiger på promenad” använder du dig av bilder och berättande och övar samtidigt på källkritik. Övningen är anpassad för åldrarna 4 till 5 år.

  Förberedelser

  • Material som behövs: kamera eller iPad. Ett foto på förskolans gård och ett foto på en tiger. Klistra in en tiger på utegårdsbilden.
  • Tidsåtgång för förberedelser: ca 15-20 minuter.

  Genomförande

  1. Visa bilden på tigern som står ute på förskolans gård
  2. Lyssna efter barnens kommentarer. Finns det någon som reagerar på fotot? Möt upp barnens kommentarer och ställ frågor som till exempel:
   • Var bor tigrar?
   • Har ni sett någon tiger någon gång?
   • Är det rimligt att det finns en tiger på vår gård?
   • Hur kan det komma sig att tigern står ute på vår gård?
   • Kan bilder luras?
  3. För att förtydliga/skapa förståelse kring att allt inte behöver vara sant, som vi ser på bilder/medier, så visa hur du själv skapade bilden. Låt även barnen själva ta kort på en miljö och klistra in en egen vald bild på en bakgrundsmiljö (“Learning by doing”).

  Tips från Paula: Titta på UR:s Lektionstips på minuten om källkritik i förskolan.

  Kopplingar till läroplanen

  Alla Lajkas utbildningar och lektioner är framtagna med grund i läroplanen. Nedan kan du läsa mer om kopplingen till den aktuella lektionen.

  Syftet med lektionsmaterialet är att, med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18) bidra med möjlighet för eleverna att öva på sin digitala kompetens.

  Ur läroplanens (Lpfö18) inledande kapitel:

  • Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera informationen.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

  Fler lektioner för förskolan

  Håll dig uppdaterad

  Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

  Till nyhetsbrevet