Sju tips från oss

Med en till synes obegränsad tillgång till nya spel, appar och plattformar som våra barn använder och vill använda kan det som vuxen vara svårt att veta hur man avgör vad som passar för barnets ålder. Här hittar du vår sammanfattning av olika kontroller du kan göra av spelet eller appen. På denna sida har vi samlat våra sju, sammanfattande tips för hur du som vuxen kan bidra till ökad trygghet på nätet för dina barn. Om du vill läsa mer, besök gärna någon av våra andra moduler.

1. Var en god förebild på nätet

Det är inte svårt att hitta inlägg på sociala medier där vuxna människor beter sig illa mot varandra. Hot och förolämpningar finns synligt för alla i alldeles för många kommentarsfält. Om du som vuxen ser dessa kommentarer ser ditt barn dem också. Tänk på att vara en förebild på nätet och kom ihåg att ansvaret för att skapa en trygg nätvardag inte bara ligger på barn och unga – det ligger på alla som befinner sig på nätet.

2. Visa intresse och uppmana bra strategier

Visa intresse och fråga dina barn vad de tycker om att göra på nätet och vad de har för strategier om de ser något de inte känner sig bekväma med. Uppmuntra bra strategier och hjälp barnet hitta nya om det är något de inte vet hur de ska hantera.

Skapa också gärna förutsättningar för uppsikt och att sitta tillsammans. Som vårdnadshavare har du ett juridiskt ansvar för att ha uppsikt över ditt barn när hen är på nätet. Genom att sitta tillsammans med barnet, eller att barnet sitter i närheten av dig eller andra vuxna, skapar du andra praktiska förutsättningar för att vara del av barnets nätvardag än om barnet sitter i ett annat rum än du befinner dig i. Det kan också finnas fördelar med att undvika att barnet sitter med hörlurar (när det är möjligt).

3. Lyssna på vad dina barn säger

Lyssna och ta dina barns känslor om nätet på allvar. Dina barn kanske känner ett behov av att använda nätet mer eller på ett annat sätt än du gör, men det betyder inte att barnen har fel inställning.

4. Är du orolig – förklara varför!

Om du oroar dig för någonting – förklara varför! Diskutera med dina barn om din oro är befogad, och om de har strategier för att hantera eventuella situationer du oroar dig för.

5. Ta hjälp när du behöver det

Du behöver inte ha alla svar och lösningar direkt, det viktigaste är att du finns där som en trygg vuxen för dina barn om något skulle hända. Om du själv inte vet vad du ska göra eller känner att du inte räcker till kan du ta hjälp, exempelvis från polisen, BRIS vuxentelefon om barn 077 150 50 50 eller från barnets skola. Läs gärna även tipsen och innehållet på denna sajt!

6. Se över sekretessinställningar

Se tillsammans med barnen över sekretessinställningar på barnens konton på sociala medier och i spel. Tillsammans kan ni prata om vilka barnen vill interagera med och inte, och du som vuxen kan begränsa möjligheten för andra att kontakta barnet eller se barnets inlägg eller profil.

7. Prioritera barnets behov i stunden

Om något skulle hända dina barn – lägg fokus på vad barnet behöver i stunden. Det finns möjligheter att säkra bevisning och anmäla, men det kommer i andra hand om ditt barn är i behov av tröst och trygghet. Ta stöd och prata med andra vuxna i din närhet om du känner att det blir för mycket att hantera samtidigt.

Håll dig uppdaterad

Registrera dig till vårt nyhetsbrev så missar du ingenting.

Till nyhetsbrevet