Om näthat

Mitt barn är utsatt för näthat

Om ditt barn kommer till dig och berättar (eller du på annat sätt får reda på) att hen är utsatt för näthat är det viktigt att lyssna och visa stöd för barnet. Många vuxna vill erbjuda lösningar och verktyg och glömmer ibland bort lyssnandets kraft. Att känna sig sedd, hörd och bekräftad är minst lika viktigt. Förklara att ingen förtjänar att utsättas för näthat någonsin, att hen inte är ensam och att ni ska hjälpas åt att hantera situationen. Fråga gärna hur barnet skulle vilja gå vidare eller lösa det som har hänt och försök ta hänsyn till barnets önskemål. Var noga med att inte skuldbelägga ditt barn för att hen inte berättat tidigare. Det kan kännas jätteläskigt att berätta om något jobbigt som hänt på nätet och kan vara något som barnet samlat mod inför under en längre tid.

Jag finns här och tillsammans hittar vi en lösning.

Mitt barn utsätter andra för näthat

Som vårdnadshavare är du ansvarig för ditt barn, och det innebär att du behöver ha insyn i vad hen gör på nätet. Om du får reda på att ditt barn utsätter andra barn för näthat är det viktigt att vara tydlig med barnet att det aldrig är okej att hata eller hota andra på nätet. Fråga också ditt barn varför hen gjort som hen gjort. Ofta förstår inte barn fullt ut konsekvensen av sina handlingar, eller att de faktiskt har kränkt någon. Det kan också vara så att ditt barn känner sig osäker i en grupp och därför utsätter andra för hat.

Om du vill ha hjälp i hur du kan prata med dina barn om deras nätvardag, och vad som är okej och inte på nätet, kan du använda dig av Handbok för nätföräldrar som är resultatet av ett samarbete mellan Prinsparets Stiftelse och BRIS.

Det är aldrig okej att hata eller hota andra på nätet