Skärmtid

Mina barn är alltid uppkopplade!

Idag är nätet en självklar del i vardagen för de flesta barn. Att barn är uppkopplade är inte dåligt i sig, tvärtom erbjuder det stora möjligheter att prata med kompisar och lära sig någonting nytt. Om skärmtiden däremot går ut över sömnen, fysisk aktivitet eller andra meningsfulla aktiviteter kan det vara viktigt att se över vardagen. Här hittar du våra bästa tips för vårdnadshavare som vill hjälpa sina barn att med jämna mellanrum koppla ner och koppla av.

(För ännu mer tips, se Rädda Barnens tips om hur du som vårdnadshavare löser ”skärmkonflikten”)

Behöver skärmtiden verkligen minskas?

Det kan vara svårt att dra gränser och bestämma tider för skärmen, men något som ofta kan vara hjälpsamt är att fundera över hur dina barn spenderar sin tid framför skärmen. Om barnet använder olika appar och spel som bidrar till lärande, något kreativt eller som är en viktig hobby kan en högre skärmtid kännas ytterst rimlig. Om skärmtiden däremot går ut över annat som är viktigt och meningsfullt, som tid med familj och vänner, sömn eller rörelse, kan det vara bra att försöka minska den.

30 min eller 180 min?

Hitta gemensam skärmfri tid

Det sägs att barn gör som vuxna gör och inte som de säger. Som ett första steg i att hjälpa dina barn hitta skärmfri tid kan du därför se över dina egna skärmvanor och hitta tid när du själv inte behöver vara uppkopplad. Tillsammans med dina barn kan du därefter bestämma tider som ska vara skärmfria för alla, exempelvis vid gemensamma måltider. Boka gärna även in andra roliga aktiviter som skogspromenader, pyssel, bakning eller familjespel för att uppmuntra till skärmfri tid.

Skärmfri tid för alla

Förklara – varför ska vi ha skärmfri tid?

Hjälp dina barn att förstå varför du vill att det ska finnas balans mellan skärmtiden och den skärmfria tiden, exempelvis för att du vill att det ska finnas tid för barnen att umgås med resten av familjen eller för att barnen ska kunna hjälpa till i hemmet.

Balans

Prata om den viktigaste skärmtiden

Fråga dina barn om det finns tider de känner att de verkligen måste använda sig av skärmar. Det kan vara att dina barn vill vara uppkopplade samtidigt som deras kompisar är uppkopplade, eller att de tycker att det är ett bra sätt att koppla av att kolla på YouTube-klipp direkt efter skolan. När du vet vilka tider dina barn känner att de måste ha skärmtid är det också lättare att planera in skärmfri tid.

Prioritera och planera

Tänk om och gör tvärtom

Om det inte fungerar för din familj att reglera skärmtiden kan du vända på det och istället planera in vardagen i övrigt först. Genom att sätta tider för måltider, för läxläsning eller hushållssysslor blir skärmtiden del av den fritid som barnen själva får bestämma över.

Måltid utan mobil

Undvik extremer

Internet och sociala medier är en stor, och i många fall naturlig del av vardagen, både för barn och vuxna. Det är viktigt att dina barns skärmanvändande inte går ut över mat, sömn och tid med familjen, men samtidigt behöver det inte betyda att skärmtiden måste tas bort helt.

Mat, sömn och familj före skärmtid