Mest 2:or

Mindre koll på barnets nätvardag

Om du upplever att du inte har så mycket koll på barnets nätvardag ska du komma ihåg att du har det viktigaste på plats – en vilja att lära dig mer och skapa en tryggare nätvardag. En bra början är kanske att gå igenom våra korta tips och fundera över din situation. Hur mycket hjälp behöver ditt barn?