Mest 1:or

Stor inblick i barnets nätvardag.

Du har stor inblick i barnets nätvardag. Ni har en god kommunikation där ditt barn berättar för dig om något har hänt på nätet och du uppmuntrar strategier för att hantera olika situationer. Fortsätt ställa frågor och prata med ditt barn för att trygga nätvardagen långsiktigt. Kanske vill du läsa lite mer ingående, exempelvis om det juridiska föräldraansvaret på nätet?