Mest 1:or och X

Bra koll på barnets nätvardag

Du har bra koll på nätvardagen ditt barn möter. För att skapa en ännu tryggare nätvardag kan du ställa frågor till ditt barn om det du känner att du har mindre bra koll på. Kanske vill du läsa lite mer ingående, exempelvis om det juridiska föräldraansvaret på nätet?