Ett gott råd

Ett gott råd

Ansvaret för att skapa en trygg nätvardag är delat mellan alla som befinner sig på nätet. Föregå med gott exempel när du själv är på nätet och prata med ditt barn om hur hen också kan föregå med gott exempel.