40-60 minuter.

Dela länken till lektionen med eleverna eller kopiera upp elevmaterialet och dela ut.

I den här övningen får eleverna arbeta med att balansera nättid med fysisk aktivitet och sömn. Målet är att skapa förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet och sömn för att må bra.

Lämplig för samarbete med elevhälsan.

ELEVMATERIAL

emoji wink

Din hälsa och mobilen (åk 7-9)

 

I den här lektionen får eleverna prata om hur aktivitet, sömn och hälsa hänger ihop och hur man kan ta kontroll för att skapa ett hälsosamt liv med nätet.

LÄRARHANDLEDNING

Vår skärmtid har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Hur det påverkar oss vet vi ännu inte riktigt. Men en sak vet vi med säkerhet, om mobilen är i sovrummet sover man mindre. Det finns flera baksidor med den ökade skärmtiden. Skärmarna gör oss ointresserade av vår omgivning och dessutom störs både vår koncentration och vår sömn. Antalet unga med sömnsvårigheter har också ökat kraftigt över det senaste decenniet. Till dessa är första rådet alltid att lämna mobilen utanför sovrummet.

Gå igenom texten om fysisk aktivitet, sömn och nätberoende med dina elever. Låt sedan eleverna arbeta i grupper med frågorna i elevmaterialet.

Fysisk aktivitet är superbra för hälsan. Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter. Bland annat påverkas kondition, balans, styrka, vikt, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga.

Ett problem är att många unga rör sig för lite. Undersökningar visar att unga tillbringar största delen av sin vakna tid med att sitta, halvligga eller stå stilla. Därför är det viktigt att få unga att röra sig mer.

Fysisk aktivitet gör att vi får en bra hälsa både fysiskt och psykiskt. Undersökningar visar att unga som rör på sig uppger att de mår bra och inte känner sig stressade över skolarbete.

60 minuters daglig fysisk aktivitet (pulshöjande motion och träning) räcker för att påverka hälsan positivt. Fysisk aktivitet kan till exempel vara att gå och cykla, eller spontan och organiserad idrott, eller dans och annan motion.

Vi behöver sömn för att må bra. Det är när vi sover som kroppen och hjärnan återhämtar sig. Unga behöver dessutom sömn för att växa och utvecklas. En uppskattning är att ungdomar behöver mellan 9 till 10 timmars sömn per dygn.

Så här påverkas du av sömn

För lite sömn leder till att man mår sämre. Om du sover för lite under en period kan du

 • lättare bli arg och ledsen
 • lättare bli irriterade och rastlös
 • få svårare att koncentrera dig och lära dig nya saker.

Om du däremot sover bra får du

 • lättare att känna dig glad och nöjd
 • bättre minne
 • lättare att lära dig saker
 • lättare att balansera dina känslor.

Så här kan du sova bättre

Det är bra att röra på sig utomhus i dagsljus minst en timme varje dag. Genom att vara ute i dagsljus på dagen hjälper vi kroppen att skilja på dag och natt. Några fler tips:

 • Skapa en rutin kring tiden före läggdags, tydliga rutiner hjälper dig att veta när det är dags att sova.
 • Gör något för att komma till ro innan läggdags, till exempel kan du lyssna på musik eller läsa en bok.
 • Undvik tid framför tv och skärm en timme före läggdags (det blå ljuset från bildskärmar gör att vi inte känner oss trötta lika lätt).
 • Ingen tv eller mobil i sovrummet.
 • Fysisk aktivitet under dagen ger dig bättre sömn, så var aktiv på dagarna!

Var går gränsen för beroende? Det finns ingen officiell diagnos för nät- eller mobilberoende. Men i dagligt tal används begreppen nätberoende och mobilberoende och forskare menar att det handlar om ett psykiskt beroende som drabbar vissa mobilanvändare. Teknikföretagen vill dessutom att vi ska använda appar och nätet så mycket som möjligt. Det är bra att diskutera nätberoende. Särskilt när unga börjar välja bort saker som de annars tycker är roligt, till exempel slutar att träffa vänner eller börjar missköta skolan – då är beroendet ett bekymmer.

Tips för att minska nätberoende

 • Stänga av mobiltelefonen.
 • Ställa in den på ljudlös.
 • Avinstallera appar som är särskilt beroendeframkallande.
 • Stänga av aviseringar från appar.

När ni har genomfört denna övning har ni arbetat klart med lektionsmaterialet för årskurs 7-9. Fortsätt gärna arbeta med annat material på Lajka.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

©2022 Prinsparets Stiftelse